บริการของเรา

บริการของเรา T.P.P. LAND & HOUSE .CO.,LTD.

 1. นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 
  • รับฝากขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท และทุกระดับราคา 
  • จัดหาผู้ซื้อ เช่า อสังหาริมทรัพย์ 
  • ให้คำปรึกษา แนะนำ ทางด้านนิติกรรมสัญญา การโอน และสถาบันการเงิน
 2. บริหารและพัฒนาโครงการต่างๆ
  • บริหารงานขายแบบรับค่าตอบแทนทางการขาย
  • บริหารการตลาดและที่ปรึกษาโครงการ
  • ให้คำปรึกษาการลงทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
 3. บริหารงานขายทรัพย์สินจากสถาบันการเงิน 
  • บริหารงานขายทรัพย์สินรอการขายจากสถาบันการเงิน , กองทุนรวมและบริษัทบริหารสินทรัพย์ต่าง ๆ 
  • บริหารงานขายอสังหาริมทรัพย์จากนักลงทุนรายย่อย
  • ดูแลจัดหาผู้ซื้อ อสังหาริมทรัพย์ 
 4. บริหารงานประมูลทรัพย์
  • บริหารจัดการงานประมูลอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 
  • บริหารจัดการงานประมูลทุกรูปแบบ เช่น แบบยื่นซองประมูล , แบบสู้ราคาประมูล 
 5. รับจำนอง – ขายฝากอสังหาริมทรัพย์
  • อสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดิน บ้าน หรือสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดอันติดอยู่กับที่ดินนั้น

 

บริการของเราสำหรับผู้ซื้อและผู้เช่า

 1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าและราคาตลาดของอสังหาฯ เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสม
 2. นำเสนออสังหาริมทรัพย์ที่เหมาะสม ราคายุติธรรมและพาลูกค้าชมสถานที่จริง
 3. จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น สัญญาซื้อ, สัญญาเช่า หรือ การวางมัดจำ/จอง
 4. ให้คำแนะนำด้านการขอสินเชื่อ ตลอดจนช่วยจัดหาสินเชื่อจากสถาบันการเงินให้
 5. คำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ เบื้องต้นให้ทราบล่วงหน้า
 6. เป็นที่ปรึกษาทำงานแทนท่านตั้งแต่ต้นจนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน เรียบร้อย

 

บริการของเราสำหรับผู้ขายและผู้ให้เช่า 

 1. ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ข้อมูลวางแผนการตลาด กำหนดราคาที่เหมาะสม
 2. ทำการตลาดด้วยสื่อที่มีประสิทธิภาพฟรี
 3. คัดเลือกผู้ซื้อและพาชมอสังหาริมทรัพย์ด้วยตัวเอง
 4. จัดเตรียมเอกสารทั้งหมด เช่น สัญญาจะซื้อจะขาย, สัญญาเช่า, หนังสือเสนอซื้อ ฯลฯ
 5. คำนวณภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดินให้ทราบล่วงหน้า
 6. เป็นที่ปรึกษาทำงานแทนท่านตั้งแต่ต้นจนโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน หรือผู้เช่าเข้าอยู่เรียบร้อย
 7. บริการจัดเตรียมเอกสารในการโอนกรรมสิทธิ์ ไฟฟ้า , น้ำประปา , โทรศัพท์ เรียบร้อยในวันโอนกรรมสิทธิ์

ฝากขายกับเราได้ผลเร็ว เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์-ความสามารถด้านอสังหาริมทรัพย์มากมายและทำการตลาดผ่านสื่อโฆษณาทุกชนิดอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อป้ายโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์อินเตอร์เน็ต E-mail โทรศัพท์ SMS

 

บริการอื่นๆ

 1. จัดหาผู้รับเหมา เพื่อซ่อมแซม ปรับปรุงตกแต่งทรัพย์ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย
 2. ให้คำแนะนำด้านตกแต่งภายใน Built-in, วอลเปเปอร์, มุ้งลวดหน้าต่างประตู และอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อลูกค้า

 

ผลประโยชน์ของการทำสัญญาแต่งตั้งตัวแทน

 1. มีนายหน้ามืออาชีพ รับผิดชอบการขาย ให้รายละเอียด และ นัดหมายพาลูกค้าชมทรัพย์สิน ไม่เหมือนกับการฝากปากเปล่าไม่มีนายหน้าที่ปฏิบัติตามสัญญาให้ท่าน
 2. ทำการตลาดอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาในสัญญา 6 เดือน หรือ 1 ปี โดยทำการตลาดด้วยสื่อที่มีประสิทธิภาพฟรี ซึ่งทำให้การซื้อ ขาย เช่า อสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างง่ายดาย และรวดเร็ว
 3. ทรัพย์ที่เซ็นต์สัญญา แต่งตั้งตัวแทน  จะถูกนำเสนอขายให้กับลูกค้าก่อนทรัพย์ที่ไม่มีการแต่งตั้งเซ็นต์สัญญา
 4. มีที่ปรึ่กษาทำงานแทนท่านและให้คำปรึกษา ในเรื่องการตั้งราคาขายที่เหมาะสม
 5. คำนวณค่าภาษี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ท่านทราบล่วงหน้า
 6. ช่วยวิเคราะห์เครดิตผู้ซื้อเบื้องต้น ตลอดจนช่วยจัดการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินต่างๆให้ผู้ซื้อ 
 7. จัดเตรียมเอกสารสัญญาจะซื้อจะขายและวางมัดจำ อำนวยความสะดวกประสานงานกับกรมที่ดินในการโอนกรรมสิทธิ์
 8. มีการรายงานความคืบหน้าของการทำตลาดและผลตอบกลับจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
 9. ปลอดภัยจากพวกมิจฉาชีพ/ฉ้อโกง

***ข้อได้เปรียบเหล่านี้ จะทำให้ท่านขายทรัพย์สินได้เร็วขึ้นมีประสิทธิภาพกว่าการบอกปากต่อปาก***

 

เอกสารที่ใช้ประกอบในการเซ็นต์สัญญาแต่งตั้งตัวแทนขาย

 • กรุณาแจ้งรายละเอียดบ้าน และที่ดินที่ต้องการฝากขาย
 • กำหนดวันเวลานัดสำรวจ ประเมินราคา ถ่ายรูปบ้าน และที่ดิน
 • เจ้าของกรรมสิทธิ์เซ็นสัญญาแต่งตั้งตัวแทนขายบ้านและที่ดินโดยใช้เอกสารประกอบสัญญาคือ
 1. สำเนาโฉนดทรัพย์สินเท่าตัวจริง ทุกหน้าที่ต้องการฝากขาย
 2. สำเนาสัญญาขายที่ดิน (ทด.13)
 3. หนังสือขออนุญาติปลูกสร้างอาคาร (กรณีปลูกสร้างอาคารเอง)
 4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้ฝากขายบ้านและที่ดินสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ฝากขายบ้านและที่ดิน 

 

รับฝากขายบ้านและที่ดิน การซื้อบ้านและที่ดิน

บริษัท ที.พี.พี. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด มีหน้าที่เป็น ตัวแทนรับฝากขาย- ซื้อ บ้านและที่ดิน เสนอบริการ รับฝากขายบ้านและที่ดินฟรี ไม่เก็บค่าใช้จ่ายใดๆก่อนจนกว่าขายได้จึงรับค่าคอมมิชชั่น 3%ของราคาขายจริง  เพื่อให้เจ้าของทรัพย์ ขาย ได้เร็วขึ้น

 • ขายบ้านให้ได้เหมาะสมกับราคาตลาด
 • และบริการทั้งผู้ฝากขายบ้านและ ผู้ซื้อบ้านให้ได้รับความสะดวก รวดเร็วถูกต้อง ไม่เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาภายหลัง
 • ท่านสามารถฝากขายบ้านและที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อื่นๆโดยไม่ต้องชำระค่าใช้จ่ายใดล่วงหน้าทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้านการตลาดทั้งหมด
 • บริการตรวจสอบสภาพบ้านและที่ดินแนะนำตั้งราคา ขายบ้านและที่ดินให้สอดคล้องกับสภาพตลาด 
โดยตัวแทนรับฝากขายบ้าน และที่ดินที่มีประสบการณ์ในพื้นที่ อย่างแท้จริง
 • บริการถ่ายรูปบ้านและที่ดิน อสังหาริมทรัพย์อื่นๆ
 • ติดป้ายขายที่หน้า บ้าน และที่ดิน และติดป้ายรายทางบริเวณใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องจนขายทรัพย์นั้นได้
 • ลงโฆษณาสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ
 • มีรายละเอียดและรูปภาพ บ้านและที่ดิน ในเวปไซด์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • นำผู้สนใจซื้อเข้าชมบ้าน และที่ดิน ด้วยตนเอง
 • ให้คำแนะนำและจัดหาสินเชื่อให้ผู้สนใจซื้อบ้านและที่ดินมีผลให้บ้านและที่ดินขายได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น
 • รายงานการขายให้เจ้าของบ้านและที่ดินทราบเป็นระยะ
 • เป็นคนกลางเจรจาต่อรองราคาขายที่เหมาะสม และยุติธรรมกันทั้งสองฝ่าย
 • จัดเตรียมสัญญาจะซื้อจะขายบ้านและที่ดินและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • คิดคำนวณค่าธรรมเนียมโอน ภาษี และอื่นๆให้ถูกต้องแม่นยำ
 • อำนวยความสะดวกและรวดเร็วทุกขั้นตอน ณ สำนักงานที่ดิน ในวันโอนกรรมสิทธิ์
 • โอนมิเตอร์ไฟฟ้า มิเตอร์น้ำ โทรศัพท์หลังจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ บ้าน และที่ดินแล้ว

 

ประโยชน์ที่ท่านเลือกใช้บริการของเรา

 • ท่านจะประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของท่านในการหาข้อมูลเพื่อซื้อที่ดิน บ้านมือสองและอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เพียงคลิ๊กwww.tpp.co.th ที่ได้แยกการค้นหาตามประเภทบ้านมือสอง, ทำเลบ้านมือสอง, ช่วงราคา และมีรูปภาพจริงของบ้าน และที่ดินประกอบการพิจารณา ซื้อ
 • ไม่บวกราคาเพิ่มเป็นหลักการที่บริษัทฯยึดปฏิบัติมาตลอดการทำธุรกิจตัวแทนรับฝากขายบ้านและที่ดิน ทุกรายการเป็นราคาที่เจ้าของบ้านและที่ดินต้องการเสนอขายบริษัทฯมิได้เพิ่มราคาขายเพื่อให้ได้ส่วนต่างผลตอบแทนที่ได้รับจากผู้ฝากขายบ้านและที่ดินจากการขายบ้านและที่ดินรายการนั้นได้คือร้อยละ 3 ของราคาบ้านและที่ดินที่ขายได้จริงเท่านั้น
 • นัดชมบ้านและที่ดินได้ทุกวัน (นัดล่วงหน้า 1 วัน)
 • ให้คำแนะนำเบื้องต้นเรื่องหลักเกณฑ์ในการขอสินเชื่อและประสานงานกับสถาบันการเงินเพื่อยื่นขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านและที่ดิน
 • เจรจาต่อรองราคาบ้านและที่ดินตามราคาที่ท่านสนใจซื้อ
 • ตรวจสอบเอกสารสิทธิเจ้าของบ้าน และที่ดินแทนท่าน
 • ตรวจสอบสภาพบ้านและที่ดินก่อนนำเสนอขายทุกรายการ

 

ขั้นตอนการฝากขาย

 1. กำหนดวัน และเวลา เพื่อเข้าไปทำการประเมินราคาและทำการถ่ายภาพ เพื่อใช้ในการลงโฆษณาทางสื่อต่างๆ 
 2. เตรียมสำเนาโฉนดขนาดเท่าตัวจริงทุกหน้า และหนังสือขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร (ถ้ามีเพื่อใช้ในการคำนวณค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์ และตรวจสอบราคาประเมินในเบื้องต้น 
 3. บริษัทฯ จะคิดค่าบริการ 3% จากราคาที่ตกลงซื้อขายจริง (หรือขั้นต่ำ 30,000 บาทในกรณีที่ทรัพย์สินราคาไม่เกิน 1 ล้านบาท) โดยบริษัทฯจะรับค่าบริการก็ต่อเมื่อได้ทำการซื้อขาย และโอนกรรมสิทธิ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเท่านั้น (ในระหว่างที่บริษัทฯ ดำเนินการขายให้ท่านนั้นท่านไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

** ฝากขายที่นี่ท่านได้รับสัญญาที่เป็นธรรมและตรวจสอบได้ **

 

รับฝากขายบ้าน-ที่ดิน ทุกประเภท     ฟรีค่าการตลาด-โฆษณา     โดยทีมงานมือโปร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในงาน , การบริการรวดเร็วผลงานที่ผ่านมาเป็นเครื่องพิสูจน์    โดยเฉพาะกรุงเทพฯ ปริมณฑลสบายใจเมื่อฝากขายกับเราพร้อมยินดีให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเรื่องการขายบ้าน การรับฝากขายบ้าน-ที่ดิน ทุกขั้นตอนต้องสร้างมาตรฐาน ให้ความสำคัญกับการบริการเพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ   ถูกต้อง ชัดเจน   โดยมีบทสรุป คือ     การปิดการขายได้เร็ว   โดยสร้างความพึงพอใจให้เกิดทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย   โดยทางเราจะบริการแทนท่านดังรายละเอียดต่อไปนี้

 • เจ้าของบ้าน   ไม่ต้องเสียเวลาคิดวิธีการทำการตลาด หรือสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการทำการตลาด ซึ่งไม่คุ้มค่าใช้ในแง่ของการลงทุนด้วยตนเอง ทั้งนี้ทางเราจะดำเนินการส่งเสริมการขายให้อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยไม่ได้เก็บเงินค่าบริการการฝากขายเลย จนกว่าจะขายได้ และจะเรียกเก็บเฉพาะค่าคอมมิชั่น 3% จากราคาที่ขายได้จริง จ่าย ณ วันโอนที่กรมที่ดินเท่านั้น
 • ไม่ต้องเสียเวลาหาข้อมูลจริงเกี่ยวกับการ ซื้อ-ขายในปัจจุบันซึ่งมีผลอย่างมากในการปิดการขายอย่างสมเหตุสมผล ซึ่งตัวแทนจะมีความชำนาญโดยอาชีพที่ดีกว่า 
 • ไม่ต้องเสียเวลาให้ข้อมูลรายละเอียดบ้านรับโทรศัพท์ผู้สนใจซื้อ,และหรือตัวแทนขายทั่วไปหรืออาจจะจากบริษัทประเมิน 
 
 • ไม่ต้องเสียเวลาไปเปิดบ้านหรือนัดหมายผู้สนใจขอชมบ้านซึ่งไม่รู้ว่าจะต้องนัดสักกี่รายจึงจะปิดการขายได้  (ไม่ต้องเสียเวลา เสียค่าเดินทาง และค่าน้ำมัน)  ไม่ต้องหงุดหงิด กับคำติของผู้ชมบ้าน 
 • ไม่ต้องเสียความรู้สึก หรือตั้งความหวังกับผู้ซื้อมากเกินไป ผู้ซื้อส่วนใหญ่ไม่มีเงินสดอาจจะมีปัญหาเรื่องการยื่นกู้ธนาคาร การเตรียมเงินก่อนวันโอนอาจจะทำให้โอนไม่ได้ตามกำหนด หรือโอนไม่ได้เลย   ฉะนั้นทางเราจะทำหน้าที่คัดเลือกผู้ที่สามารถซื้อได้จริงๆ โดยการวิเคราะห์เครดิตให้กับทางผู้ซื้อก่อนว่าสามารถซื้อได้หรือไม่  (ไม่เสียเวลาทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย) หากสามารถซื้อได้ก็จะดำเนินการ ช่วยผู้ซื้อในเรื่องการยื่นกู้ธนาคาร   เพื่อให้ทุกอย่างรวดเร็วไม่มีปัญหา และสามารถกำหนดวันโอนได้แน่นอน
 • ได้รับความปลอดภัยในระดับหนึ่ง  จากมิชฉาชีพ ที่แอบแฝงมาดูบ้าน เฉพาะบ้านที่มีคนอยู่ และมีทรัพย์สินมีค่าอยู่ในบ้าน 
 • ไม่ต้องกังวล และไม่ต้องยุ่งยากเรื่องการทำนิติกรรม การวางมัดจำ การช่วยในเรื่องคิดค่าใช้จ่ายในการโอน อาทิ ค่าธรรมเนียม ภาษีรายได้ อากรแสตมป์ และหรือภาษีธุระกิจเฉพาะ และช่วยประสานงานการโอนกรรมสิทธิ์ ณ สำนักงานที่ดิน ตลอดจนการเตรียมเอกสารการโอนไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้กับทางผู้ซื้อ โดยทางเราจะช่วยประสานงานให้อย่างถูกต้อง รัดกุม ยุติธรรมทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย

เหล่านี้คือประเด็นหลักในการทำงานของเราซึ่งในการทำงานจริงๆรายละเอียดจะมีมากกว่าขึ้นอยู่กับรายการอสังหาริมทรัพย์ เป็นกรณีไป

ซึ่งหากคุณเป็นคนหนึ่งที่คิดจะขายบ้าน และไม่ต้องการความยุ่งยาก และเสียเวลา คุณจะได้รับความคุ้มค่าที่หาไม่ได้จากมืออาชีพที่ทำอาชีพนี้โดยตรงโดยยึดหลักการทำงานที่เป็นระบบมีแบบแผนตามจุดประสงค์ ที่เน้นการขายให้เร็วที่สุดในราคาที่ผู้ซื้อ และผู้ขายพอใจเพียงโทรศัพท์มาหาเราเรายินดีไปพบคุณ